Jaarvergadering Plaatselijk Belang St. Jabik, donderdag 17 mei 2018.

 

Plaats: In de kantine van de tennisvereniging. Aanvang: 19.30 uur.

 

Klik op de volgende link voor de notulen van de vergadering van 2017: jaarvergadering 01-06-2017

 

        Agenda:

1.     Opening.

2.     Ingekomen stukken.

3.     Notulen 2017.

4.     Jaarverslag.

5.     Financieel verslag.

6.     Verslag kascommissie.

7.     Benoemen nieuwe kascommissie.

8.     Bestuursveranderingen.

        – Nieuwe leden: Enrico Wasch en Bauke Triemstra.

9.     Stand van zaken MFC/SWS.

10.   Herinneringsobject.

11.   Rondvraag.

12.   Sluiting.