verslag eerste VV St.Jacob kaatspartij 24-05-’15

Net zoals vorig jaar vond op een vrijdag tegen het einde van het seizoen de jaarlijkse afsluiter plaats: het kaatsen van de senioren (eerste elftal, tweede elftal, dames, A-junioren en 35+). Verdeeld over zes perken werden er drie omlopen gekaatst, na elke omloop werd er opnieuw geloot om andere parturen samen te stellen. Ondanks dat Sint Jacob als kaatsdorp bekend staat zullen er, met uitzondering van Sjoerd de Jong, weinig voetballers in actie komen op de PC (Op het veld, buiten bij de tap is het een ander verhaal) omdat het gemiddelde niveau niet heel hoog was. Maar al doende leert men en na een tijdje wist bijna iedereen wel wat termen als kweafoor minst op en op’e bealig betekenen en het plezier was er niet minder om op en buiten het veld. Met twaalf parturen tegelijkertijd aan het kaatsen was de chaos soms compleet en regelmatig kwamen kaatsers met elkaar in botsing.

Tussen de omlopen door was er ruimte voor een hapje (een overheerlijk oosters buffet, verzorgd door Willem Lemstra) en een drankje (een overheerlijk flesje goudgele sportdrank), en ook nadat de laatste partij was afgelopen doken de kaatsers de kantine weer in waar ook de prijsuitreiking plaatsvond. De gedeelde derde prijzen gingen naar Remco Schiphof, Wijnand Bloemhof en Sil Leystra. De tweede prijs was voor Andries Jensma, maar er kan maar één iemand de beste zijn en met de krans huiswaarts keren en dit jaar was dat niemand minder dan Enrico Wasch. Het was weer een gezellige afsluiter van een bijna afgelopen seizoen, waarvoor de organisatie ook een bedankje verdient!