Informatieavond: Ontwerp Verbouwplan dorpshuis en samenwerkingsschool Sint Jabik klaar.

 

 De plannen om het gebouw de Open Hof en het schoolgebouw de Koppel te verbouwen en in te richten als dorpshuis annex schoolgebouw voor de Samenwerkingsscholen te St.-Jacobiparochie, zijn inmiddels in een ver stadium.De betrokken partijen laten op 16 februari aan het dorp graag zien wat die plannen zijn en hoe het wordt betaald en beheerd.Deze informatie-avond is in de Open Hof en begint om 20.00 uur.

Het is de bedoeling dat na deze informatie-avonden de plannen definitief worden uitgewerkt en nog dit jaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat ons dorp vanaf dat moment beschikt over een dorpshuis en een samenwerkingsschool in een prima accommodatie.

Plaatselijk Belang hoopt samen met de andere partijen, dat veel inwoners van Sint-Jabik op 16 februari langskomen om te zien hoe deze belangrijke voorziening voor het dorp vorm krijgt.