Submenu

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Vertrouwens(contact)personen zijn de voorzitters van de sportverenigingen die gevestigd zijn op sportcomplex de Fijfskaar (voetbalvereniging St Jacob, tennisvereniging St Jabik en kaatsvereniging Het Noorden, gymvereniging St Jacob en Bildtse Jeu de bouleclub).  

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, kinderen, trainers, toeschouwer, bestuurders.

Je kunt in eerste instantie contact opnemen met de voorzitter van je eigen vereniging, maar je mag je ook altijd wenden tot een voorzitter van één van de andere verenigingen. 

De vertrouwens(contact)persoon gaat uiteraard vertrouwelijk met de informatie op. Indien mogelijk zal de vertrouwens(contact)persoon zelf proberen de situatie op te lossen of in ieder geval in kaart te brengen. Eventueel kan er met de andere vertrouwens(contact)personen overlegd worden welke stappen er ondernomen moeten worden. 

De VCP kan voor advies terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de verschillende sportbonden, NOC*NSF en instanties in de buurt zoals het Gebiedsteam in Gemeente de Waadhoeke. Leden van de verenigingen (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook zelf terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.