Submenu

Reglement

  • trekkerLeden die willen tennissen, moeten hun pasje meenemen.
  • Het is verplicht tennisschoenen op de baan te dragen (sportschoenen zonder profielzolen of noppen). De tennisschoenen moeten bij de baan worden aangetrokken.
  • Kleding en tassen horen in de kleedkamer of in de gang achter de kantine (niet op het terras, de baan of in de kantine!).
  • Iedereen die gaat tennissen, onthoudt het tijdstip dat men begint te spelen. De maximale speelduur is een half uur als er wachtenden zijn. Na dit eerste half uur mag er, als er geen wachtenden zijn, verder worden gespeeld. Zodra er nieuwe spelers komen, verlaat je direct de baan.
  • Jeugdleden die op de basisschool zitten, mogen tot 19.00 uur van de baan gebruik maken. Als de banen na 19.00 uur echter onbezet zijn, mogen ze (door)spelen, maar verlaten de baan als er seniorleden willen spelen.
  • Er wordt niet op het terras getennist.
  • Fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst. De ingang mag nooit door fietsen en brommers worden geblokkeerd.
  • Er kan het gehele jaar op de baan worden getennist. Bij de volgende weersomstandigheden mag er niet worden getennist: onweer, opdooi en sneeuw. Als er in de winterperiode niet mag worden getennist dan hangt er een bordje bij de baan en wordt dit vermeld via deze website. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de baancommissaris.

In die gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Als de baan vrij is mag een lid één introducé meenemen. De kosten hiervoor bedragen €3,50 per half uur. Dit mag niet vaker dan 3 keer per jaar!
Betalen bij het bestuur, bij voorkeur bij de penningmeester, of (indien aanwezig) bij de kantine commissie.
Ben je echter lid van een andere Bildtse tennisvereniging dan mag je kosteloos met een lid van onze vereniging tennissen op onze banen.Deze regel is ook van toepassing bij de andere Bildtse tennisverenigingen.

 

Verlichting

Er zit een klein kastje, links van de berging (tennisterras). Hier kun je met de sleutel de lampen aan doen.De sleutel moet er dan in blijven zitten! Na afloop de sleutel eruit halen. De verlichting mag tot uiterlijk 23.00 uur worden gebruikt.Houd er rekening mee dat er een vertragingstijd van 15 minuten is, voordat de lichten opnieuw kunnen worden ontstoken.Verlaat het terrein niet voor te hebben gecontroleerd of het licht ook werkelijk op uit staat.

 

Boxen, beneden en boven terras

Iedereen is verplicht de boxen/terrassen en andere (gezamenlijke) ruimtes na gebruik op te ruimen, de stoelen te stapelen en tegen de muur zetten (anders waaien ze weg)en afval in de prullenbakken te gooien.

 

Sleutel

Ieder lid kan tegen een kleine borgvergoeding een eigen sleutel krijgen van het hek. Deze kan worden aangevraagd bij onze baancommissaris Dirk van Tuinen 0518-491459.