Zorg&Welzijn

Onder dit kopje kunt u informatie over de zorg die geboden wordt in en voor Het Bildt, specifiek in het dorp. Aan de linkerzijde meer informatie vinden. over zorg en welzijn in zijn algemeen en zorg voor dier.