Submenu

MFC

 
Werkgroep MFC:
 
Marcel van der Vaart (Voorzitter) 06-26132918
Jenny Meijer (Secretaris)
Brand de Haan (Voorzitter MFC)
Douwe Wijbenga(Kerk)
Willem Beimers (Kerk)
Oene Krist (Dorp)
Herke Krol (Dorp)
 
 
Werkgroep Herinrichting terrein & omgeving:
 
Marcel van der Vaart (Voorzitter) 06-26132918
Frans Brunia (Dorp)
Brand de Haan (Voorzitter MFC)
Sipke Boterhoek (SWS)
Alexander Fledder (SWS)
Douwe Wijbenga(Kerk)
Willem Beimers (Kerk)
 
Bestuur MFC:
 
Brand de Haan (Voorzitter) 06-10762960
Cobie Swart (Secretaris)
Vacant (Penningmeester)
Herke Krol (Algemeen lid)
Douwe Wijbenga(Algemeen lid)
Willem Beimers (Algemeen lid)
Reino de Haan (Technische zaken)