Submenu

MFC

 
Werkgroep MFC:
 
Marcel van der Vaart namens Plaatselijk Belang St. Jabik (Voorzitter, 06-26132918)
Brand de Haan namens MFC St. Jabik
Cobie van der Velde – de With namens Gemeente Waadhoeke
Mark Vrolijk namens Fier Onderwijsgroep
Douwe Wiebenga names PKN St. Jacobiparochie
Willem Beimers namens PKN St. Jacobiparochie
Albert de Jong is aangesteld als bouwheer SWS/MFC
 
 
Werkgroep Herinrichting terrein & omgeving:
 
Marcel van der Vaart (Voorzitter) 06-26132918
Frans Brunia (Dorp)
Brand de Haan (Voorzitter MFC)
Sipke Boterhoek (SWS)
Alexander Fledder (SWS)
Douwe Wijbenga(Kerk)
Willem Beimers (Kerk)
 
Bestuur MFC:
 
Brand de Haan (Voorzitter) 06-10762960
Cobie Swart (Secretaris)
Vacant (Penningmeester)
Herke Krol (Algemeen lid)
Douwe Wijbenga(Algemeen lid)
Willem Beimers (Algemeen lid)
Reino de Haan (Technische zaken)