Submenu

Jaarvergadering Plaatselijk Belang St. Jabik, dinsdag 24 mei 2016.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen 2015.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel verslag.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Benoemen nieuwe kascommisie.
 8. Bestuurverandering benoemen nieuwe bestuursleden: Sjoerd de Vries en Evelyn Beimers.
 9. Stand van zaken MFA.
 10. Oost- Zuideinde.
 11. Gebouw de Opstap.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.