Plaatselijk Belang

watertorenPlaatselijk Belang is een belangenvereniging welke tot doelstelling heeft het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van St.-Jabik.

 

Ook zijn er verschillende werkgroepen die zich inzetten voor verschillende doeleinden.

Vanuit het Plaatselijk Belang wordt contact gehouden met de plaatselijke middenstand, de gemeente het Bildt, de Provincie Friesland en worden de bewoners van Sint Jabik op de hoogte gehouden van het wel en wee wat er speelt in het dorp door middel van het digitale dorpsplein.

front-fanetoren

 

Het informatie blad Fan ‘e Toren wordt verspreid onder de leden van het Plaatselijk Belang. Laatste uitgave 2012/2013. Wilt u een nieuw exemplaar kunt u deze ophalen bij Bertina Algra.