Groate Kerk


De Groate Kerk in Sint Jabik. Bekend om zijn architectuur en kenmerkend van Sint Jabik. De kerk is in 1844 gebouwd en ontworpen door  de bekende architect Romein. In 2011 is een grote renovatie afgerond dat door eigen iniatieven en door een flinke bijdrage vanuit de inwoners van Sint Jabik mogelijk is gemaakt. 

Sinds 1981 wordt de Groate kerk intensief gebruikt als cultureel centrum met vooral veel concerten.Daarnaast zijn bruiloften, verjaardagsfeesten en exposities zeer goed te organiseren in deze bijzondere en monumentale omgeving. En al worden er regelmatig concerten georganiseerd in het Kultureel Sintrum, u kunt natuurlijk ook uw eigen concert organiseren voor uw eigen publiek.Voor een gedenkwaardige uitvaartplechtigheid kunt u ook uitstekend terecht in De Groate Kerk. Over verhuurmogelijkheden en de kosten daarvan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Griet Hoekstra op telefoonnummer 0518-401512.

Voor meer informatie groatekerk3kijk op: www.groatekerk.nl

 

Contactgegevens:

 

Kultureel Sintrum Groate Kerk

Oosteinde 1

9079 KZ Sint Jacobiparochie

tel: 0518-491700 of pr@groatekerk.nl

website: www.groatekerk.nl

BESTUUR STICHTING KULTUREEL SINTRUM DE GROATE KERK

Eelkje Hilarides-Noordenbos:     voorzitter
Alice Hoogland: secretaris   e-mailadres secretaris@groatekerk.nl 
Akke Dijkstra-Poortstra   penningmeester   telefoonnummer 0518-491792
Griet Hoekstra   contactpersoon verhuur,  telefoonnummer 0518-401512
Tjipke Bloemhof   publiciteit,                        telefoonnummer 0518-491235
Annie Akkerman   algemeen bestuurslid en notulist
Lieuwkje Werkhoven                   algemeen bestuurslid
Aukje Leeuwen                           algemeen bestuurslid