Agenda

Dockumer Skotsploech, Folkloristische dansgroep

De Folkloristische dansgroep Dockumer Skotsploech danst al ruim 26 jaar.

Het Friese kostuum dat ze dragen is gemaakt naar de mode van rond 1850-1860. Ook de meeste dansen komen uit die tijd en soms uit een wat latere periode. De boeren verdienden goed, o.a, met de boterhandel naar Engeland. Er was dus wel geld en dat kwam tot uitdrukking in de kleding en vooral in het oorijzer en de sieraden. Ze dansen o.a. polka’s, walsen en mazurka’s. Tijdens het optreden wordt uitleg gegeven over het kostuum en de sieraden.

De groep treedt op in heel Nederland, maar er zijn ook heel wat buitenlandse reisjes gemaakt, o.a. naar Duitsland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en Zwitserland. Meerdere buitenlandse groepen brachten een tegenbezoek aan Dokkum.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden op de site van de Groate Kerk