Informatieavond: Herinrichting terrein en omgeving MFC/SWS Sint Jabik

Stukje uit de nieuwsbrief van december 2017;
Inmiddels is er een vlekkenplan door de Gemeente verstrekt. Hier is een werkgroep voor aangesteld om dit verder uit te werken. Deze werkgroep bestaat uit betrokkenden van de school, kerkleden, bestuursleden MFC, personen uit het dorp en Plaatselijk Belang. Dit vlekkenplan zal worden besproken op maandagavond 22 januari 2018, aanvang 19.30 uur in de Open Hof. Omwonenden zullen per brief worden uitgenodigd, verder is een ieder uiteraard van harte welkom.