Submenu

Toneelvereniging T.O.G.

Toneelvereniging T.O.G. is opgericht in 1952 en heeft sindsdien deuitvoering op de eerste zaterdag in februari in cafe De Aardappelbeurs. Na de voorstelling kunnen de voetjes van de vloer want er is bal na of kan er gezellig iets worden gedronken en gekletst.Wij zijn er trots op dat we elk jaar weer een toneelstuk ten tonele kunnen brengen temeer omdat de rolbezetting wel es een probleem oplevert . Als je het leuk lijkt om eens mee te spelen bij onze vereniging neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Wij zijn heel blij met nieuwe talenten!
 
 
 
Helaas worden er de laatste jaren geen voorstellingen meer gegeven. Wellicht dat dit in de toekomst weer gaat veranderen.