De programma-beheers “Nacht aan het Wad” commissie zoekt mensen!

De programma-beheers “Nacht aan het Wad” commissie zoekt mensen!

Het “Starbarn” projekt van Zwarte Haan zoekt leden, cq bestuursleden om dit initiatief te realiseren.
Keunstwurk heeft de financiën geregeld, maar doet zelf niet het beheer en de uitvoering van de Sterrenkijkschuur met 5 trekkers-appartementen.
De 5 trekkersappartementen worden mogelijk geëxploiteerd door Restaurant Zwarte Haan.
Hiervoor is een uitbreiding van het stichtingsbestuur nodig.
Voor de dagelijkse begeleiding van bezoekers in de “Starbarn” worden vrijwilligers gezocht.
Als dit project een warm hart bij u heeft, meld U aan en doe mee!
Voor de “Nachttuin” worden mensen met groene fingers gezocht, die de tuin kunnen verzorgen en beheren.

Opgeven bij Johannes Rozenga
Voorzitter stichting swartehaan poldermolen.
Oude Bildtdijk 1094
9075 NL Westhoek
0518-785024
06-50401856
Voor informatie kijk op website: Keunstwurk.nl/projecten/nacht-aan-het-wad