4mei kom met verhalen

de avond begon met de opening door burgermeester Krol die een over volle Groate Kerk toe prak.

Hierna kwamen de schoolkinderen van het Bildt hun gedichten voordragen omstreeks 19:50 zijn de kids

Omstreeks 19:50 zijn de aanwezigen uitgenodigd om mee te gaan naar buiten om aanwezig te zijn bij de kransleging van de kransen van burgemeester en wethouders en de besturen van de plaatselijke belangen bij het monument ook konden de aanwezigen een bloem leggen .Om 20:00 werd de 2minuten stilte in acht genoemen het geen wat einigde met het Wilhelmus.

De stille tocht naar de begraafplaats liep achter de 4 trommelaars aan, op de begraafplaat konden

tocht

nog bloemen gelegt worden bij de graven van Kaper en Groeneveld beide oorlogsslachtoffer.

Bij de graven van de 9 oorlogs graven werden ook bloemen neer gelegd en werd een gedicht van Nelson Mandela voorgelezen door Brenda van de Zee.

in de Groate Kerk begon omstreeks 20:45 een zeer indrukwekende voorstelling van Anne Bo Joostema en basis schoolkinderen van het Bildt.

de rest van de avond werd gevuld met verhalen van de oorlogs jaren maar ook van de gevolgen ervan afgewisseld met muziek van De Trekzakladiestrekzak De Trekzakladies

Omstreeks twaalf uur werd het tijd om buiten het bevrijdings vuur te onsteken Vuur

nadat het laatse gedicht buiten was voorgedragen uit naam van de 4mei commisie door Anneke Roedema kon er binnen in de Groate Kerk geluister worden naar de band Frost uit Froubuurt die deze indrukwekende avond af sloot met een mooi optreden.